הכרות דרך תשובות, שיעור דרמה

הכרות מעמיקה

  1. חלוקה לזוגות
  2. כל אחד מקבל כרטיסיה וממלא אותה עבור בן הזוג שלו
  • כשיש חושך אני.....
  • כמעליבים אותי אני
  • כשמרמים אותי אני
  • כשמלחיצים אותי אני
  • כשבודד לי אני...
3.בקבוצה מקריאים את הכרטיסיות ועל הקבוצה לנחש מי בעל הכרטיסיה