שיעור בנינוחות,

הכרות גופנית, חימום, הרפיה
א.
הליכה רגילה בחדר, יש לנער את כל חלקי הגוף, רצוי להשמיע קולות יחד עם הניעור
ב.
חלוקה לזוגות אחד מנער את השניה
ג.
מספר משתתפים שוכבים (3-4) ואחרים יושבים לידם ביחס 1:3
בקצב נותנים מכות בצורת מסג'