העברה בשרשרת

חימום, לימוד, הגברה ותוספת.

1.  מצב רוח
יושבים במעגל, הראשון מביע עצבות, השני עצוב יותר, השלישי בוכה, הרביעי היסטרי...
כנל לגבי שמח, שמח יותר צהלה

2. תנועות
האחד מעבר לחבר אשר לימינו תנועה וזה מעבירה לחברה שלימינו את התנועה ותנועה משלו, השלישי מעביר לרביעי את שתי התנועות שקיבל, ותנועה משלו.... אפשרי גם תנועות ריקודיות

3. לספר סיפור יחד
האחד פותח בסיפור, היושב לימינו ממשיך וכן הלאה
האחד פותח בסיפור, והוא בוחר בממשיך ללא קשר לסדר הישיבה
המתתחיל בסיפור נכנס לתוך המגעל, הממשיך בסיפור נכנס גם הוא למעגל, כך גדל בהדרגה מספר המספרים בתוך המעגל