חפצים 2 מדומים

חימום, תרגיל חפצים מדומים


  1. חברי הקבוצה "מעבירים" מיד אל יד עצמים מדומים. לדוגמה" אחד מעביר לחברו סיר מרק רותח, חברו מקבלו ומבעביר לחבור זר פרחים, בלון פורח וכד'
  2. מתנה: בישיבה במעגל האחד יעביר לחברו היושב לימינו מתחנה מיוחדת ועל דרך זו לחברה הבא היושב מימין
  3. חברי הקבוצה הופכים להיות עצמים ומעבירים איש לרעהו את העצם באמצעות הקול המאפיין את העצם