תרגיל עיתונים, כדור המשאלות

תרגיל פרידה
תרגיל פתיחה

כל אחד מקבל דף של עיתון.
חצי מהקבוצה מקבלת דף גדול של העיתון
חצי מהקבוצה מקבלת דף קטן של העיתון

המנחה מתחיל:
כל משתתף לוקח בתורו את דף העיתון, מקווצ'ץ אותו, תוך כדי היווצו'ק הוא אומר: "אני מאחל לעצמי בשנה הבאה
או לחילופים" אני מאחל לקבוצה בשעה הבאה...
המשתתף לוקח את הכדור שלו ושם אותו בתוך הנייר של המשתתף הושב לידו

וריציה: אפשר לרשום מה שכל אחד אומר ולשים זאת כמדבקה בתוך הנייר, ובהתילת השנה לפתוח את הדור ולשאול מה קרה.