חיקוי 1, תרגיל דרמה, חימום

תרגיל חימום, ריכוז, זריזות, הכרות


  1. משתתף א' יושב מול משתתף ב'
  2. משתתף א מחקה את משתתף ב
  3. מנחה שואל שאלות את משתתף ועל משתתף ב לענות במקומו