שאלות 1, שיעור דרמה, חימום, מגע

חימום, מגע

הקבוצה יושבת במעגל
המנחה שואל שאלה. אם התשובה חיובית המשתתף עובר לשבת בכיסא הנמצא מימינו.
אם התשובה היא שלילית, המשתתף עובר לשבת על הכסא משמאלו
(המשתתפים יושבים זה על זה).