הכרות דרך השלמת משפטים/ הכרות אישית 2 / שיעור דרמה, הכרות

הכרות מעמיקה

1. חלוקה לזוגות
2. כל אחד מקבל כרטיסיה וממלא אותה עבור בן הזוג שלו:

  • כשיש חושך אני..
  • כשמעליבים אותי אני..
  • כשמרמים אותי אני...
  • כשמלחיצים אותי אני...
  • כשבודד ל אני..
3. בקבוצה מקריאים את הכרטיסיות ועל הקבוצה לנחש מי בעל הכרטיסיה