בלונים 1 תרגיל דרמה תרגיל הכרות, למפגש ראשון או שני

תרגיל הכרות, למפגש ראשון או שני

א
המשתתפים עומדים במעגל
הנחיה כללית" לבלון אסור ליפול על הרצפה
משתתף זורק את הבלון תוך כדי אמירות שמו

ב.
משתתף זורק ואומר שם של משתתף מהקבוצה אשר תופס את הבלון.

ג. משתתף זורק למשהו את הבלון תוך כדי אמירת שמו ואמירת שם המשתתף שאליו זרק
אפשרי לשחק את המשחק עם כדור גדול (לא קטן)