כסא פנוי 1 - תרגיל דרמה, תרגיל הכרות

תרגיל הכרות
שינוי מקומות ישיבה

ישיבה במעגל כאשר נמצא כסא ריק
אומרים" קוראים לי... בגלל ש... (או אני אוהב את החיה) או כל הצגה עצמית אחרת...
אחרי שהמשתתף סיים להגיד הוא הולך לשבת במקום הפנוי.