קבוצת שיכות 1, תרגיל חימום, הכרות, שיעור דרמה

תרגיל חימום
תרגיל הכרות

המשתתפים מסתובבים בחדר.
המנחה אומר מושג ועל המשתתפים להסתדר בקבוצות שיוך לפי המושג הזה.
דוגמה למושגים פשוטים: מקום גיאוגרפי, מצב משפחתי, עיניים, צבע...
דוגמה למושגים אינטימיים: תחביבים, אהבות, פנטזיות