קבוצות שיוך 2, שיעור דרמה, תרגיל הכרות

תרגיל הכרות.
מחזק את הבנת הזהות האישית, וההבנה שהפרט משתייך למספר קבוצות.

כל משתתף מקבל דף שעליו רשומים מספר הגדרות או שמות של קבוצות שיוך.
מתחת לכל קבוצת שיוך מופיע מספר מקומות ריקים (3-5)
לדוגמה: גדל בטבע, היה בחו"ל, עיוור צבעים, מעגל גובה 1.7 מטר, נשוי/אה, יש לה או לו בין או בת זוג, אוהב ללמוד וכד'

על כל משתתף למצוא את כמות המשתתפים אשר רשומה לו במטלה ולרשום את שמם

בקבוצות ילדים בעיות התנהגותיות אפשר לבקש מהילדים לחתום בדף של חבריהם.