סיפור המעשה - חומר להמחזה ו- משחק בשיעור דרמה

המלך והמלכה נכנסים לגן (איך? מהיכן? מה מצב רוחם?)
הם יושבים ומדברים.
המלך מציע למכה הרבה מתנות (מה הוא מציע לה? מה היא מקבלת?)

המלכה משכיבה את המלך על מצע פרחים (איך? האם הוא מסרב? האם הוא חושד במשהו?)

המלך ישן. המלכה נפרדת ממנו ווצא (לאן? מה מצב רוח? מה היא זוממת?)

נכנס המרעיל (מהכין? איך הוא מתנהג?)
הוא לוקח את הכתב של המלך (מה הוא עושה בו?)
מרעיל את המלך בשני אוזניו, ויוצא (לאן? מה מצב רוחו? מה הוא זומם?)
נכנסת המלכה, עושה את עצמה כאילו שאינה יודעת דבר. מגלה כי המלך מת! (איך?)

צועקת (למה?) המרעיל נכנס. עושה את עצמו כאילו שאינו יודע דבר. מתאבל על המלך (איך?)
המרעיל מנסה לפתות את המלכה במתנות (איזה? מהיכן הוא לוקח אותם?)

תחילה המלכה אינה מסכימה, אך לבסוף - מתרצה (כיצד?) השניים יוצאים (איך?)