הכרות מעמיקה 1 שיעור דרמה

1.
בסבב, כל אחד משלים את המשפטים הבאים:

  • אילו הייתי ארוחה הייתי ארוחה...
  • אילו הייתי קול הייתי קול...
  • אילו הייתי צבע, הייתי צבע..
  • אילו הייתי מכונית, הייתי מכונית....
  • אילו הייתינחל הייתי נחל...
  • אילו הייתי צעצוע, הייתי צעצוע...
  • אילו הייתי רעש, הייתי רעש...
2.
מוציאים משתתף מחוץ לחדר
בוחרים משתתף נוסף
המשתתף הראשון שיצא נכנס וצריך למצוא על ידי שאילת שאלות (בסבב) את מי הקבוצה בחרה

(השאלות הם כדוגמת סעיף 1)