ציור, שיעור דרמה, תרגיל ריכוז

תרגיל ריכוז

לקחת נייר לבן, לבקש מהמשתתפים, לקמט אותו, ולשים אותו על הריצפה מולם
כל משתתף יקבל דף נייר לבן נוסף ויצייר את כל הפרטים שהוא רואה בדף המקומט