הכרות מעמיקה 2

מתחלקים לזוגות

משתתף א' מספר למשתתף ב סיפור אישי
משתתף ב מספר למשתתף א' סיפור אישי

יושבים במעגל

א. צריך לספר את הסיפור של ב. תוך כדי הליכה סביב המהגלה
(חייבים כל הזמן ללכת, אין לעצור באמצע)
הסיפור מסתיים כאשר א עומד מאחורי המקום שלו