הכנה למונולוג - חנוך לוין - תוגתי


קרום/ חנוך לוין
)עמוד  ,12תוגתי(.

תוגתי )מדבר לקרום(:
תן לי פעם אחרונה להשמיע לך את השיקולים, ואחרי זה תיתן לי תשובה סופית ואחרונה. זה לא סוד שהצרה עם הבריאות שלי היא שעד היום אני מתלבט אם לעשות התעמלות בבוקר או בערב. אם בבוקר, לפני יום העבודה קיים חשש שההתעמלות מעייפת, ואני אהיה עייף בעבודה.
ואם בלילה, לפני השינה, קיימת אפשרות שההתעמלות מרעננת, ואז יהיה לי קשה להירדם.
ובצהרים זה לא בא בחשבון, כי אני לא איש של פשרות.

כמו בעיית הרחצה למשל. אם אני מחליט להתעמל בבוקר, אני עושה אחרי זה מקלחת, ואז, אחרי יום העבודה מה יהיה, אני שוב אתקלח ? זה לא ריאלי, ביחוד לא בחורף. ואם להתעמל בלילה, לפני השינה, כמובן שאין טעם להתקלח בבוקר, אבל אז צפה שוב השאלה, אולי המים מרעננים ויותר כדאי לי בבוקר ?

חמש עשרה שנה אני מתחבט בבעיה, ובכל פעם שאני מחליט משהו אני נתקל במאמר בעיתון שמוכיח את ההפך. למה לא עושים אחת ולתמיד קונגרס רפואי בינלאומי על הבעיה הזאתי ומחליטים סופית ? אבותי הדוקטורים אתם הורגים אותנו. עכשיו תגיד לי אתה את התשובה הסופית שלך, בתנאי שלקחת את כל השקולים בחשבון.