שיעורי דרמה, חושים

דף שמצאתי שעוסק בהפעלות חושים ועוד